seden-limoncuoglu
seden-limoncuoglu

1975’de İzmir’de doğan Seden Limoncuoğlu, İzmir Amerikan Koleji’nden sonra eğitimine Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünde devam etti. Mezuniyetinden hemen sonra çalışmaya başladığı Unilever’de 1997‘den 2017’ye kadar farklı poziyonlarda görev alarak, ulusal ve uluslararası pek çok takıma liderlik yaptı ve kurumsal dönüşümlere önemli katkılarda bulundu.

Unilever’deki ilk görevinde eğitim müdürü olarak işin, bireyin ve takımın ihtiyaçlarını bir arada karşılayacak ve iş performansına katkıda bulunacak eğitimleri tasarladı. Bunun ardından farklı iş ünitelerinde insan kaynakları müdürlüğü rolleri üstlendi. Kariyerinde kültürlerarası bir deneyim edinmek üzere İnsan Kaynakları global süreç değişimlerinde  proje  ekiplerini yönetti.  Daha sonra uzaktan yönetim prensipleri ile Afrika ve Güney Asya’daki insan kaynakları ekipleriyle insan kaynakları hizmetleri operasyonlarını yürüttü.

 

Ekran Resmi 2020-12-24 03.55.48

Kuzey Afrika, Rusya ve Güney Asya bölgelerinde yürüttüğü direktörlük rolünde, birlikte çalıştığı yöneticilere belirsizlikle başa çıkabilme, lokal veya global gündemi önceliklendirme becerisi kazandırmaya yönelik bir koçluk stili benimsedi. Farklı coğrafyalardaki ekiplerinin yönetsel, etkileme becerilerini ve organizasyonel farkındalıklarını geliştirerek bir üst pozisyona aday olmalarını sağladı.

İnsan kaynakları yönetiminde edindiği yirmi senelik uluslararası deneyimini, Gestalt koçluk becerileri ve International Coaching Federation (ICF) akreditasyonu ile birleştirerek, yöneticilere hayatlarını ve iş sonuçlarını iyileştirmek üzere rehberlik ediyor.

Ekran Resmi 2020-12-24 03.55.48

Sivil Toplum Deneyimleri

Profesyonel kariyerinin yanı sıra yetenek yönetimi ve organizasyonel gelişim alanında edindiği tecrübeleri sivil toplum örgütlerine aktarmak üzere çeşitli organizasyonlara destek vermektedir.

YenidenBiz Derneği

YenidenBiz Derneği icra kurulu üyesi olarak, üniversite mezunu, 7 yıl üstü deneyimli, iş hayatına en az 1 yıl ara vermiş ve tekrar dönmek isteyen kadınların işe dönüşlerini kolaylaştırmak üzere eğitim programlarının koordinasyonunu sağlamıştır

Faydasıçok Vakfı

Faydasıçok Vakfı’nın kadın mühendis adaylarını kariyerlerine yön vermeleri donanımlı kılmaları için yürütülen “Üniversiteli İnciler” programının mentorleri arasındadır.

Boğaziçi Üniversitesi Kariyer Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi Kariyer Merkezi yeniden yapılanma projesinde organizasyon ve işletme modelinin danışman bir ekip tarafından kurgulanmasını, start-uplar ve STK’lar ile işbirliklerinin kurulmasını temin etmiştir.